Vi är återförsäljare till AREsigns ultralätta ljusskyltar


Om AREsign

Ultralätta ljusskyltar

AREsigns tillverkar ultralätta, patenterade ljusskyltar anpassade för dagens LED-baserade ljuskällor. Skyltarna väger ungefär en fjärdedel av en traditionell skylt, är enklare att montera och dessutom mer miljövänliga. AREsigns finns både som ARE Panels (moderna ljuslådor) och ARE Contour (fristående konturbokstäver), båda med många olika effekter. Med AREsigns unika teknik är variationsmöjligheterna nästan obegränsade.


AREsigns är noggrant testade i nordiskt klimat och möter alla de kvalitetskrav man har rätt att ställa på en produkt som ska fungera utomhus under många år.

 

Bakgrund

Varför montera små, lätta dioder i tunga plåtlådor? Så började frågeställningen när AREsigns grundare bestämde sig för att utveckla en helt ny typ av skylt, väsentligt lättare och mer anpassad för den senaste utvecklingen av ljuskällan, dioden. Idén blev verklighet och idag tillverkas AREsigns på vår fabrik i Örebro.


Produktfördelar

Hållbarare

AREsigns tillverkas av polykarbonat, samma okrossbara plast som används i bland annat flygplansfönster. Det gör skyltarna otroligt hållbara och väderbeständiga.


Miljövänligare

Det krävs mycket mindre material för att tillverka AREsigns, jämfört med traditionella ljusskyltar. Framförallt kan vi minska användningen av den energikrävande metallen aluminium.

 

Lättare

AREsigns väger ca 10-30% av en traditionell ljusskylt, vilket underlättar för montörerna och är till stor fördel för fastighetsägarna.

 

Säkrare och skonsammare

Tack vare sin extremt låga vikt är AREsigns betydligt enklare att hantera och montera. Dessutom krävs inga komplicerade fasadkonstruktioner för att hålla uppe skylten, vilket innebär minimala ingrepp i fasaden.

 

Tätare

AREsigns skyltar är täta, vilket gör att de håller sig rena invändigt. Det gör i sin tur att de bibehåller ett bra ljus under ännu längre tid.Vi tillhandahåller ljusskyltar i alla dess former och varianter och samarbetar med några av Sveriges största tillverkare

ARE Contour

ARE Contour är fristående konturbokstäver med olika effekter. Dessa kommer vanligtvis monterade på ram (frame) för enklare hantering och montering.

läs mer om dem här


ARE Panels

ARE Panels tillverkas som standard med slät front, 10 mm relief eller 30 mm relief. Siffran efter namnet anger ljusskyltens relief i mm.

Vanligtvis tillverkas ARE Panels med glow runt logotypen.

läs mer om dem här